อัตราโฆษณา


หน้า ReDirect
- 500 บาท/เดือน

ย่อลิ้งค์
- Banner 728x90 300 บ./ด.
- Text Ads 100 บ./ด.

ติดต่อลงโฆษณา satascript@gmail.com โทร. 085-095-7081 ตลอด 24 ชั่วโมง